Burma Democratic Concern has the firm determination to carry on doing until the democracy restore in Burma.

Tuesday, 11 January 2011

ၾကြက္ႏွင့္ ဂီရီေဘး ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ ေဆြးေႏြးမည္

ကိုဝိုင္း | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၀၆ ရက္ ၂၀၁၁
ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ခ်င္းျပည္နယ္ ၾကြက္ေဘးႏွင့္ ဂီရိမုန္တိုင္းေဘးအတြက္ အကူအညီေပးေရးကို လာမည့္လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္း မသြင္းကို ဦးစားေပးတခုအျဖစ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ CNP က ပါတီတြင္း ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ပထမဆံုးအၾကိမ္ “မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး” ကို ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ ယေန႔မွစ၍ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္သည္။“အေရးေပၚ ျဖစ္ေနတဲ့ ၾကြက္ေဘးျပႆနာနဲ႔ ဂီရိမုန္တိုင္းဒဏ္ခံရတဲ့ ခ်င္းေတြ ေတာင္ပိုင္းမွာ ရွိတယ္ေလ။ အဲဒါကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကေန ကူညီဖို႔ လိုတာကိုး။ အေရးေပၚအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာသြားမယ္ေပါ့” ဟု CNP အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး က်ဲအိုဗစ္ေထာင္း-Ceu Bik Thawng က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။ေရရွည္ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔ႏွင့္ လက္တြဲႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း မနက္ျဖန္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ရွမ္းနဲ႔ ရခိုင္ပါတီအတြင္းေရးမႉးနဲ႔ က်ေနာ္ေပါ့။ ေဆြးေႏြးျဖစ္ေသးတယ္။ ဒီလထဲမွာ ေတြ႔ဆံုပြဲလုပ္ဖို႔ သေဘာတူတယ္ေပါ့။ ဖလံုစေဝၚပါတီနဲ႔ မြန္ကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က ဒီကိစၥ ေျပာၿပီးသြားၿပီ” ဟု က်ဲအိုဗစ္ေထာင္းက ေျပာသည္။စုစုေပါင္း ၂၁ ဦး ဝင္ၿပိဳင္ရာမွ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ အမတ္ ၉ ဦးမွ ၈ ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ၃၂ ဦး တက္ေရာက္သည့္ ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္မူ ပါတီတြင္း ေငြေၾကးအစီရင္ခံစာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ သံုးသပ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကိုသာ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးက ဆိုသည္။မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္ ေရရွည္ကိစၥရပ္အျဖစ္ ပညာေရး၊ မိခင္ဘာသာစကား သင္ၾကားေရး၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ကိစၥမ်ားကို အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖင့္ စုေပါင္း၍ ဥပေဒမူၾကမ္း တင္သြင္းေရးအတြက္လည္း တိုင္ပင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ေတာ့ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီတခုဖြဲ႔ဖို႔ ရွိတယ္။ သူတို႔က ေလ့လာေရးေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့။ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဆြဲဖို႔ေပါ့ေနာ္။ ေရရွည္ျဖစ္လို႔ အေလာတၾကီးနဲ႔ ဒီမွာ တခါထဲနဲ႔ ဆံုးျဖတ္မွာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးေပါ့” ဟု က်ဲအိုဗစ္ေထာင္းက ေျပာသည္။ထို႔ျပင္ ေရတိုလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပါတီမွ လူငယ္မ်ားအား တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပို႔ခ်သြားၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း၌ ပါတီေကဒါမ်ား ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာကိစၥကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ယာယီေကာ္မတီ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မနက္ျဖန္တြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ CEC ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းမည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတိုင္းကို CEC တြင္ ထည့္ေပါင္းၿပီး၊ ဒုဥကၠ႒ေနရာကို ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ရန္ရွိၿပီး၊ မၾကာမီက အနားယူသြားေသာ အတြင္းေရးမႉး ၂ ေနရာကိုမူ အစည္းေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား၏ သေဘာထားေပၚမူတည္၍ ဆက္လက္ထားမထား ဆံုးျဖတ္မည္ဟု သိရသည္။ထို႔ျပင္ ပါတီအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရးသမားမ်ားကို အကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတခု ထူေထာင္မေထာင္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကနဦးအေနျဖင့္ အျမတ္ေငြမွ ပါတီအတြက္ “အနည္းငယ္” သာ ယူမည္ဟု ဆိုသည္။ မနက္ျဖန္တြင္ ကုမၸဏီေထာင္သင့္ မေထာင္သင့္ ေလ့လာေရးေကာ္မတီတခု ဖြဲ႔ႏိုင္မည္ဟုလည္း ေထြေထြအတြင္းေရးမႉးက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။“ဒီေကာ္မတီက ျပည္သူလူထုဆီမွာလည္း အၾကံဥာဏ္ေတာင္းမွာကိုး။ ႏို႔မို႔ရင္ ျပည္သူက ဒီပါတီေတြ စီးပြားေရးပဲ လုပ္တယ္ ဆိုတဲ့ဟာေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာကိုး၊ အျမင္လြဲႏိုင္တာကိုး” ဟု သူက ေျပာသည္။ယေန႔စတင္ေသာ “မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး” သို႔ မင္းတပ္၊ ဟားခါး၊ ကန္ပက္လက္၊ ထန္တလန္း၊ တီးတိန္၊ ဖလန္း ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႕(၄-၁-၂၀၁၁) မိန္႕ခြန္းအျပည့္အစံု

No comments: