Burma Democratic Concern has the firm determination to carry on doing until the democracy restore in Burma.

Wednesday, 24 November 2010

ေရေႏြးႀကမ္း၀ိုင္း

ျမန္မာျပည္သူအမ်ားအျပား ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ (၀ါ)ျပည္သူ ့ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ၏ မတရားဖမ္းဆီးခံထားရျခင္း မွ ျပန္လည္လွြတ္ေပးျခင္းခံရပီေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ ့မ်ား ျပန္လည္ အသက္၀င္လာခဲ ့သည္။ ထို ့အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးေဆာင္ရြက္ေနသည္ ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ သတင္းစာနယ္ဇင္းမ်ား၊လူပုဂၢိဴလ္မ်ား နွင္ ့ အေျခခံျပည္သူမ်ားသည္ လည္း အင္တိုက္အားတိုက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵသေဘာမ်ားထုတ္ေဖၚျပသလွ်က္ရွိေပသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ အတိတ္သမိုင္း နိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ရႈ ့ေဒါင့္ေပါင္းစံု မွ ျပန္လည္ေလ့လာႀကည္ ့လွ်င္ တိက်ေသာအေျဖတခု ရရွိရန္အခက္အခဲးမ်ားစြာေတြ ့ရွိနိုင္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရယူရန္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ စတင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ မွစရ၍ ယေန ့ရင္ဆိုင္ေနရေသာ နိုင္ငံေရးအခင္း အက်င္းအထိ က်ေနာ္ အေနနွင္ ့ အမွားအမွန္ကို အတိအက်မေျပာနိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟု

ရိုးစားစြာ၀န္ခံလိုေပသည္။ အေႀကာင္းအာျဖင္ ့ စစ္အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္ကြယ္လြန္ သြားခဲ ့သည္တိုင္ ၎ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ုစာေပ အကၡရာမတင္ခဲ ့ျခင္း နွင္ ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးနုေရးသားခဲသည္ ့ စေနသား စာအုပ္တအုပ္ထဲ နွင္ ့ အာဏာသိမ္းခံရျခင္း အေႀကာင္းအ၇ာတို ့ ျပည္ ့စံုခိုင္လံုသည္ ဟုက်ေနာ္မထင္ပါ။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာလ (ရ) ရက္ေန ့ တြင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ၏ လမ္းျပေျမပံု ပါ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ျဖစ္သည္ ့ ေရြးေကါက္ပြဲအားက်င္းပ ပီးစီးခဲ့ပီျဖစ္သည္။ ေရြးေကါက္ပြဲ မက်င္းပမွီ နွင့္ က်င္းပပီးစီခဲ ့ေသာ အေျခမေနမ်ား အေပၚေလ လာသံုးသတ္လွ်င္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား မွ ၎တို ့အလိုက်တဖက္သတ္လုပ္ေဆာင္ သြားသည္ကိုထင္ရွားစြာ ေတြ ့ျမင္နိုင္သည္။

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၏အေျဖမွာ အမ်ားသိရွိပီျဖစ္သည့္ အတိုင္း စစ္္အာဏာရွင္မ်ား အာဏာလက္လြတ္မခံနိုင္ ၍လုပ္ေဆာင္ျခင္း
သာျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္အေနနွင္ ့ေယဘူယသံုးသတ္ခ်င္ပါတယ္။ ေရြးေကါက္ခံရေသာ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နွင္ ့စပ္လွ်င္းပီက်ေနာ္ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ရွိလာပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံေသာ သူတို ့အေပၚ စစ္အာဏာရွင္မ်ား မွ အဘယ္ေႀကာင္ ့ႀကိုတင္မဲ မသမာမႈ ့ျပဳလုပ္၍ ရႈံးနိုမ့္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ ့သနည္းပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ ့တြင္ အရပ္သားမ်ားပါ၀င္သည္ကိုျပခ်င္၍လား၊ေရြးေကါက္ခံရသူမ်ားအား စစ္အာဏာရွင္တို ့မွလိုသလိုႀကိဳးကိုင္ နိုင္မည္ ့သူမ်ားအား အစိုးရအဖြဲ ့တြင္ပါ၀င္ခြင္ ့ေပးျခင္းလား၊နိုင္ငံေရး ႏွင္ ့ တိုင္းရင္းသားေရး ရာအပိုင္းတို ့တြင္ နာမည္ရွိသူမ်ား ေရြးေကါက္ပြဲ၀င္ေသာ္လဲ တဦးတေယာက္ မွ အေရြးမခံရျခင္း တို ့သည္က်ေနာ္ ၏ မရွင္းမလင္းရွိေသာ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။

ပါလီမာန္ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င္ ့သံုးေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု အဘယ္ေႀကာင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေန၀င္းအား အိမ္ေစာင့္အစိုးရအျဖစ္
ယာယီလဲြေျပာင္းေပးခဲ့သနည္း၊ ထို ့ေနာက္ စစ္အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္မွ အာဏာထပ္မာန္သိမ္းခဲ့သနည္း၊ ၎၏လက္ထက္တြင္
ျမန္မာနိုင္ငံ ၌္ ဆိုလ္ရွယ္လစ္စနစ္က်င္ ့သံုးပီ တစ္နိုင္ငံလံုးခ်ံဴခ်ံဴက် ဆင္းရဲခဲ ့ရသျဖင့္ တိုင္းျပည္ခ်စ္၍ ျပည္သူမ်က္ႏွာႀကည္ ့ေသာ
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား မွ ဦးေဆာင္၍ ၁၉၈၈ ျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပံု တရပ္ျဖင္ ့ အာဏာရွင္ဦးေန၀င္းအား ျဖဳတ္ခ်နိုင္ခဲ့သည္။ သို ့ေသာ္ ဦးေန၀င္းသည္ ေနာက္ကြယ္မွ ျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပံုႀကီးအား အႀကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းျခင္း နွင္ရုပ္ျပ စစ္ေခါင္းေဆာင္ဦးေစာေမာင္ အား ေနာက္ကြယ္မွ ညြန္ႀကားႀကိုးကိုင္ခဲ ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္စုအတြင္း လက္ေျပာင္းလက္လြဲလုပ္၍ ယေန ့စစ္အာဏာရွင္ ဦးသန္းေရြွ လက္ထဲတြင္ တိုင္းျပည္အာဏာရွိေနခဲ ့သည္။

၁၉၈၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ား မွ အႀကမ္းဖက္ျဖိုခြင္းခဲ ့ျခင္း၊လူထူအံုႀကြမႈ ့အပီ ၌ အဘယ္ေႀကာင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား မွ ပါတီေထာင္ေစျခင္း၊ေရြးေကါက္ပြဲက်င္းပေပးျခင္း၊ နယ္စပ္သို ့ထြက္ခါြပီ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအား ျပန္လာရန္လိုက္လံေခၚဆိုျခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ
တေလွ်ာက္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အေနနွင္ ့အေရးေတာ္ပံုႀကီး ႏွင္ ့အတူပါ၀င္ဆင္ႏြဲးမႈ
မျပဳျခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသတတြင္ လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲေနျခင္း၊ ၎တို ့ နွင္ ့လက္တြဲတိုက္ပြဲ ၀င္ရန္ေရာက္လာေသာသူမ်ား
နွင္ ့အတူ ေတာ္လွန္စစ္ကို အေစာတလွ်င္ မျပဳလုပ္ရျခင္း၊၊ ၁၉၉၀ ခုနွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ မွ ၈၂.၇ ျဖင္ ့အျပတ္အသတ္ေရြးေကါက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရေသာ္လဲ စစ္အာဏာရွင္မ်ား မွ အာဏာလြဲေျပာင္း မေပးျခင္း၊ အနိုင္ရပါတီ မွ စစ္အာဏာရွင္ တို ့အား ေျဗာင္က်က် အာဏာဖီဆန္၍ အစိုးရအဖြဲ ့မဖြဲ ့ခဲ ့နိုင္ျခင္း၊ ၎တို ့တဖက္သတ္ ခ်မွတ္ထားေသာလမ္းျပေျမပံုပါအခ်က္(ရ)ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ ့ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အေပၚစစ္အာဏာရွင္တို ့ရ မွ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တက္ႀကြ၍ နိုင္ငံေရးဇ ရွိေသာာ ၈၈ နွင္ ့ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအားဖမ္းဆီးေထာင္ျခင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တိုင္ျပည္အတြင္း အဖက္ဖက္မွ နိုပ္ ့က်ဆင္းရဲးခဲ ့ရျခင္း နွင္ ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ား မွ၎ တို ့အလိုက် တိုင္းျပည္ပိုင္း ဥစၥာဓနမ်ား ျပည္သူတို ့၏ မ်က္နွာ မွမေထာက္ ကိုယ္ ့က်ိဳးအတြက္သာဆက္တိုက္သံုးစြဲေနျခင္း၊၁၉၈၈ ခုနွစ္ မွ ၂၀၁၀ ေန ့အထိ ၂၂ နွစ္ ႀကာ မ်ိဳးဆက္ တခုေျပာင္းသြားေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ လြတ္ေျမာက္လာ ေသာအခါတြင္ နိုင္ငံသားမ်ား၌ အံ့ႀသဖြယ္ရာ နိိုင္ငံေရးနိုးႀကားမႈ ့ရွိေနျခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသရွိလက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြ ဲ ့မ်ားအား စစ္အာဏာရွင္တို ့မွ ေစ ့စပ္ျခင္း၊ နယ္ျခားေစာင္ ့တပ္အသြင္ေျပာင္းျခင္၊ အႏုျမဴလက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တရုပ္အစိုးရအလုိက် စစ္အာဏာရွင္မ်ား မွ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း နွင္ ့ တရုပ္အစိုးရသည္ စစ္အာဏာရွင္တို ့အားလိုက္လံအကာအကြယ္ေပးျခင္း စသည္ ့ အေႀကာင္းအခ်င္းအရာတို ့အေပၚ၌ တိက်ေသခ်ာေသာ အေျဖကိုရရွိရန္ က်ေနာ္အေန နွင္ ့အထက္ကဆိုခဲ့သည္ ့အတိုင္း အမွားအမွန္ကို အတိအက်မေျပာနိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟု ထပ္မာန္၍ ရိုးစားစြာ၀န္ခံလိုက္ေပသည္။

စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန္ ့က်င္တိုက္ခိုက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားဖက္ မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္မ်ား အေနနွင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ တို့ဖက္မွေသာ္ လည္းေကာင္း၊
ထင္သာျမင္သာရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းႀကည္ ၏ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ့မ်ားအေပၚ ၌ ျမင္ေတြ ့ရသူမ်ား မွလြယ္ကူစြာ ျပန္လည္ေရး
သားနိုင္ေသာလည္ အဓိကက်သည္ ့ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ မႈ ့ နွင္ ့ပါတ္သက္၍ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ေရးသား
ျပဳစုေပးျခင္း မ်ားအထူလိုအပ္လွ်က္ရွိေပသည္။

က်ေနာ္တို ့ေခတ္သိရွိခဲ ့ရေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ အတိတ္သမိုင္း မွာ ေရေႏြးႀကမ္းေသာက္ယင္း အပ်င္းေျပေျပာဆို နိုင္ေသာ
ျမန္မာသမိုင္း ပံုျပင္မ်ားပင္ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ နိုင္ငံလူမ်ိဳးတို ့ ၏ နိမ္ ့က်ေသာ အဆင္ ့အတန္း ကိုေဖၚျပေနသည္ ဟု
ခံစားရပါသည္။ အထက္မွ က်ေနာ္တင္ျပခဲ ့ေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား နွင္ ့ပါတ္သက္၍ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခဲ ့သည့္္ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား မွ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေထာက္အထားမ်ားနွင္ ့တကြတိက်ေသာသမိုင္း တခုကိုျပဳစုျခင္းျဖင္ ့ေနာင္လာမည္ ့ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ကို ေကာင္းမြန္ေသာ အေမြကိုေပးသင္ ့ပီ ေရေႏြးႀကမ္း၀ိုင္း သမိုင္းအဆင္ ့ ကို ေက်ာ္ လြန္သင္ ့ေႀကာင္းေရးသား တင္ျပအပ္ပါသည္။

No comments: