Burma Democratic Concern has the firm determination to carry on doing until the democracy restore in Burma.

Wednesday, 29 December 2010

ၿမန္မာၿပည္ အနာဂတ္ ႏွင္႕ HIV ဗုိင္းရပ္စ္

ၿမန္မာၿပည္တြင္ HIV ေရာဂါသည္မ်ား တၿဖည္းၿဖည္း တုိးပြားလာသည္႕ သတင္းကုိ အားလုံး သိရွိၿပီး ၿဖစ္မည္ ထင္ပါသည္ ။ ယခု က်ေနာ္ ေရးသား တင္ၿပလုိသည္႕ အေၾကာင္း အရာသည္ HIV ေ၇ာဂါသည္မ်ား တုိးပြားလာရၿခင္း၏ အဓိက အခ်က္ဟု ထင္ၿမင္ ယူဆမိပါ၍ ဒီေဆာင္းပါးေလးကုိ ေရးသား လုိက္ၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္ ။ ပုံမွန္အားၿဖင္႕ လိင္ဆက္ဆံၿခင္းမွသာ အမ်ားဆုံး ကူးစက္ေလ႕ ရွိသည္႕ ထုိေရာဂါကုိ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား သိေနပါလွ်က္ႏွင္႕ အဘယ္ေၾကာင္႕ ေရာဂါသည္မ်ား တုိးပြားလာရသနည္း ဆုိသည္႕ ေမးခြန္းသည္ အင္မတန္မွာ စဥ္းစားစရာ ေကာင္းသည္႕ အခ်က္ ၿဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္မ်ားစြာ ေတြးေတာမိ သလုိ ပညာရွင္မ်ားလည္း ေတြးေတာမိမည္မွာ အမွန္ပင္ ၿဖစ္ပါည္ ။

ၿမန္မာႏူိင္ငံတြင္ HIV ပညာေပး ဇတ္ကားမ်ားကုိ အစုိးရမွာ ထုတ္လႊင္႕ေလ႕ ရွိသလုိ ကမာၻက်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း မၾကာခဏ ပညာေပးပြဲမ်ား က်င္းပေလ႕ရွိပါသည္ ကုိ ၿမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ထုိသုိ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားထံမွ အၿမဲလုိလုိ ၾကားသိရပါသည္ ။ တကယ္တမ္း ပညာေပး သည္႕ အတုိင္း ၿပည္သူလူထု လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိလွ်င္ ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ေလွ်ာ႕နည္းသြားသင္႕သည္႕ အစား တၿဖည္းၿဖည္း တုိးပြာလာၿခင္းသည္ တခုခု မွားယြင္းေနၿပီ ဆုိတာ အေသအခ်ာဟု ပထမဦးစြာ ယုံၾကည္ေစခ်င္ပါသည္ ။

ပထမ ဆုံးအားနည္းခ်က္ ကုိ ေထာက္ၿပရမည္ ဆုိလွ်င္ ကမာၻက်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ အသုံးၿပဳသည္႕ အကာအကြယ္ပစၥည္း ( condom ) ကုိ ေခတ္မီွ နည္းစနစ္မ်ား ၿဖင္႕ စစ္ေဆးၿခင္း မရွိဘဲ ၿမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ၿဖန္႕ေ၀ ၿခင္းေၾကာင္႕ပင္ ၿဖစ္သည္ဟု အေသအခ်ာ ေၿပာရဲပါသည္ ။ ၿမန္မာႏူိင္ငံသုိ႕ ထုိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က အကူအညီ ေတာင္းခံ၍ ေပးပုိ႕လွဴဒန္းသည္လား ၊ ေစ်းေပါေပါၿဖင္႕ ေရာင္းခ်သည္လား ထုိစက္ရုံ၌ သုံးႏွစ္ၾကာ အလုပ္သမား အၿဖစ္ အမႈ ထမ္းခဲ႕ေသာ ၿမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အေနၿဖင္႕ အတိအက် မသိႏူိင္ေသာ္လည္း ေသခ်ာစြာ ေၿပာႏူိင္သည္က ထုိပစၥည္းမ်ားသည္ အရည္အေသြး အဆင္႕အတန္း မမွီသည္႕ သက္တမ္းကုန္လြန္ေနသည္႕ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ပုိ႕ေဆာင္ ၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးက တညီတညြတ္တည္း ေၿပာဆုိၾကသည္႕ အတြက္ ၿပည္သူလူထု အတြက္ အထူးသိသင္႕သည္႕ သတင္း တခု ၿဖစ္သလုိ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ ရွိသူမ်ား မွလည္း စုံစမ္းသင္႕သည္ဟု ေလးစားစြာ တုိက္တြန္း ေၿပာၾကားလုိပါသည္ ။


က်ေနာ္ သိထားသည္႕ သတင္း အရဆုိလွ်င္ ၿမန္မာႏူိင္ငံကုိ တင္သြင္းသည္႕ ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ မေလးရွားႏူိင္ငံ Karex Industrial Sdn.Bhd မွ ထုတ္လုပ္ပါသည္ ။ ထုိ ပစၥည္းမ်ား စတင္ ထုတ္လုပ္သည္႕ အဆင္႕မွ စကာ ေနာက္ဆုံး ထုပ္ပုိးသည္႕ အဆင္႕ အထိ ၿမန္မာႏူိင္ငံသား ၀န္ထမ္းမ်ား ရွိသည္ဟု လာေရာက္ ဖြင္႕ဟ ေၿပာဆုိသြားပါသည္ ။ ယခုခ်ိန္ထိလည္း ထုိ စက္ရုံတြင္ ၿမန္မာႏူိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ား ဆက္လက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနၾကဆဲပင္ၿဖစ္ပါသည္ ။ ႏူိင္ငံတကာ သုိ႕ တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်သည္႕ အခါ အဆင္႕အတန္းၿမင္႕ေသာ ႏူိင္ငံမ်ား အတြက္ အရည္အေသြးကုိ အထူးထိန္းသိမ္း ၾကီးၾကပ္သေလာက္ ဆင္းရဲေသာ ႏူိင္ငံမ်ား အတြက္ ဆုိလွ်င္ ၿဖစ္သလုိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည္မွာ စက္ရုံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဘူးသည္႕ ၿမန္မာႏူိင္ငံသားမ်ား အသိဆုံး ၿဖစ္မည္ ထင္ပါသည္ ။

ပထမ ဦးစြာ Latex ေခၚ ရာဘာရည္ကုိ ဓါတုေဗဒ ေဆး၀ါးမ်ား ေရာစပ္ကာ ပုံသြန္းေလာင္းသည္႕စက္မ်ား ၿဖင္႕ လွည္႕ပတ္ေမာင္းႏွင္ရသည္ ။
ထုိအဆင္႕လြန္ေၿမာက္လွ်င္ ထိုပစၥည္းမ်ားကုိ ေပါင္ဒါမႈန္႕မ်ား ပ်က္ၿဖန္းကာ အေၿခာက္ခံထားရပါသည္ ။ ထုိသုိ႕သတ္မွတ္သည္႕ အပူခ်ိန္ေပး၍ အေၿခာက္ခံၿပီးလွ်င္ ပလတ္စတစ္ အိပ္မ်ားသုုိ႕ သြတ္သြင္းကာ စတုိထဲတြင္း သိမ္းထားေလသည္ ။ ထုိ႕ေနာက္ ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ Electronic Test လုပ္သည္႕ စက္မ်ားတြင္ တခုခ်င္းတပ္ဆင္၍ စက္မ်ားမွ အလုိအလ်ာက္စနစ္မ်ားၿဖင္႕ အေကာင္း အဆုိး ကုိ ခြဲၿခမ္း စမ္းသပ္ကာ လြယ္ကူစြာ သုံးစြဲႏူိင္ရန္ ပစၥည္းမ်ားကုိ လိပ္ေပးလုိက္သည္႕ အသင္႕အေနအထားေရာက္ေအာင္ ထုိစက္မွ လုပ္ေဆာင္သြားပါသည္ ။
ထုိ႕ေနာက္ ထုိ႕ေနာက္ customer မ်ား၏ order ေပၚကုိ မူတည္၍ သက္ဆုိင္ရာ တံဆိပ္မ်ား အသင္႕တပ္ဆင္ထားသည္႕ plastic roll မ်ားကုိ စက္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ကာ တခုခ်င္းစီကုိ ေခ်ာဆီ ထည္႕၍ parcking ထုတ္ပုိးသည္႕ အဆင္႕တြင္လည္း စက္မ်ားၿဖင္႕ လုပ္ေဆာင္သြားပါသည္ ။ ထုိေနာက္ အပ္ႏွံသည္႕ အလုပ္ order ေပၚကုိ မူတည္လွ်က္ တခုခ်င္းၿဖစ္ေစ ၊ သုံးခုတတြဲၿဖစ္ေစ ၊ ဆယ္႕ႏွစ္ခု တတြဲၿဖစ္ေစ ထုပ္ပုိး၍ ကမာၻႏူိင္ငံ အႏွံ႕အၿပားရွိ ေစ်းကြက္သုိ႕ ကြန္တိန္နာမ်ား ၿဖင္႕ပုိ႕ေဆာင္ပါသည္ ။

ထုိသုိ႕ ထုတ္လုပ္သည္႕ စတင္သည္႕ အဆင္႕မွ စကာ ေနာက္ဆုံး အဆင္႕အထိ ေနရာတုိင္းတြင္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးထိမ္းသိန္းသည္႕ QC မ်ားက အဆင္႕တုိင္းတြင္ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၾကပါသည္ ။ ထုိသုိ႕ စစ္ေဆးရာ၌ အဆင္႕အတန္း ၿမင္႕ေသာ ႏူိင္ငံမ်ားကုိ ပုိ႕မည္႕ ပစၥည္းမ်ား ၌ Reject တခုေတြ႕လွ်င္ ထုိေတြ႕ရွိသည္႕ ပစၥည္းႏွင္႕ အတူတူထုတ္လုပ္ခဲ႕သည္႕ပစၥည္မ်ားကုိ ၿပန္လည္ ဖြင္႕ေဖာက္ကာ စစ္ေဆးေလ႕ ရွိေသာ္လည္း ၿမန္မာႏူိင္ငံ အပါအ၀င္ ဆင္းရဲ ေသာ ႏူိင္ငံမ်ားသုိ႕ ပုိ႕မည္႕ ပစၥည္းမ်ား ၿပန္လည္ ဖြင္႕ေဖာက္ စစ္ေဆးေလ႕ မရွိၾကပါ ။ အဘယ္ေၾကာင္႕ ဆုိေသာ္ ထုိသုိ႕ ၿပန္လည္ စစ္ေဆးရမည္႕ ပစၥည္းမ်ား အလြန္မ်ားေနလွ်င္ သူေဌး ၏ အညိဳၿငင္ကုိ ခံရမည္ကုိ စုိးေၾကာက္၍ လည္းေကာင္း ၊ ဆင္း၇ဲ ႏြမ္းပါးေသာ ႏူိင္ငံမ်ား၌ ေခတ္မွီ ေသာ နည္းပညာမ်ားၿဖင္႕ စမ္းသပ္၍ မရွိသည္ကုိ သိေနၾကသည္႕ သက္ဆုိင္၇ာ အလုပ္ၾကီးၾကပ္သူမ်ားသည္ မ်က္စိမွိတ္ကာ လက္မွတ္ထုိးေပးေလ႕ ရွိပါသည္။

ၿမန္မာႏူိင္ငံသုိ႕ တင္သြင္းသည္႕ ထုိပစၥည္းမ်ားတြင္ အေဖာ္တံဆိပ္ႏွင္႕ တံဆိပ္မပါသည္႕ ခဲေရာင္ ကာဘာ ၿဖင္႕ ထုတ္လုပ္ထားသည္႕ ပစၥည္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္ ။ထုိတံဆိပ္ မပါသည္႕ ပစၥည္မ်ားသည္ ႏူိင္ငံတကာမွ အကူအညီ ေတာင္းခံေသာ အခါ ဆင္းရဲသည္႕ ႏူိင္ငံမ်ား အတြက္ ေပးပုိ႕လွဴဒန္းရန္ ၿဖစ္သည္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္သူ အရာရွိမ်ားထံမွ ၿမန္မာႏူိင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ား ၾကားသိခဲ႕ရပါသည္ ။ ထုိပစၥည္းမ်ား သည္ ထုတ္လုပ္မႈ အဆင္႕တုိင္းတြင္ QC မ်ား မ်က္စိတ္မွိတ္၍ လက္မွတ္ထုိးခဲ႕ေသာ ပစၥည္းမ်ားပင္ ၿဖစ္ပါသည္ ။ ထုိသုိ႕ အရည္အေသြး မမွီရုံသာ မဟုတ္ ၊ မည္သည္႕ ႏူိင္ငံ အတြက္ ဟု သီးသန္႕ရည္ရြယ္ထားၿခင္း မရွိသည္႕ ပစၥည္းမ်ား ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ အၿမဲလုိလုိ အပုိ ထုတ္လုပ္ကာ အသင္႕ အေနအထားၿဖင္႕ သိမ္းဆည္းထားေလ႕ ရွိပါသည္ ။ ထို အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ား၏ သက္တမ္း မွာ သုံးႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္ ။ အကယ္၍ သုံးႏွစ္ ၿပည္႕သြားလွ်င္ ထုိရက္စြဲမ်ားကုိ ၿပန္လည္ ဖ်က္ကာ ရက္စြဲ အသစ္မ်ား ထပ္မံရုိက္၍ ၿပည္လည္ သိမ္ဆည္းထားၾကသည္ဟု သိရွိရပါသည္ ။

ကုိယ္႕ႏူိင္ငံကုိ တင္ပုိ႕မည္႕ ေရာဂါကာကြယ္ေရး ပစၥည္မ်ားသည္ အရည္အေသြး မမွီရုံသာ မက ရက္လြန္ပစၥည္းမ်ား ၿဖစ္သည္႕ အတြက္ ေပါက္ၿပဲဖုိ႕ အလြန္ လြယ္ကူသည္႕ အတြက ္ေရာဂါ ကူးစက္သည္႕ ႏႈန္း ပိုမုိ မ်ားၿပား လာႏူိင္သည္ ကုိ သိသိၾကီးနဲ႕ မလြန္ဆန္ႏူိင္ေသာ အလုပ္သမားတဦးကမူ မ်က္ရည္ က်ခဲ႕ရပါသည္ဟု ေၿပာၾကားခဲ႕ပါသည္ ။ သူတုိ႕ေၿပာဆုိခဲ႕သမွ် လိမ္ညာ ေၿပာဆုိၿခင္း မဟုတ္မွန္း သူတုိ႕၏ ရုိးသားေသာ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ၀မ္းနည္းသည္႕ အရိပ္အေယာင္မ်ား အထင္သား ေပၚလြင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ၿမင္႕ခဲ႕ရေလသည္ ။ တုိင္းၿပည္ တၿပည္ ဆင္းရဲလွ်င္ ယခုကဲ႕ သုိ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ခံစားရေလသည္ ကုိ ၿပည္သူလူထု အေနၿဖင္႕ သတိထားေစလြန္းလွပါသည္ ။

က်ေနာ္ ၿမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ေနစဥ္က HIV ပညာေရး ေဟာေၿပာပြဲ တစ္ခုတက္ေရာက္ဘူးပါတယ္ ။ သူတုိ႕ေဟာေၿပာ ခ်က္မ်ားတြင္ အကာအကြယ္ ပစၥည္း မသုံးခင္ ေလမႈတ္၍ စမ္းသပ္ၾကည္႕သင္႕ေၾကာင္း ပညာေပး ေဟာေၿပာခဲ႕သည္ကုိ သြား အမွတ္ရမိၿပန္ေသးသည္ ။ ေသေသခ်ာခ်ာ ၿပန္လည္ သုံးသပ္ၾကည္႕လွ်င္ မသုံးခင္ ထုိသုိ႕ ေလမႈတ္၍ စမ္းသပ္သူ အေတာ္နည္းမည္ကုိ ကုိယ္တုိင္ စဥ္းစားေစခ်င္ပါသည္ ။ ထုိ႕အၿပင္ ထုိပစၥည္းကို သာမန္ အၿမင္ၿဖင္႕ ေလလုံပါသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားသည္႕ အပူခ်ိန္ ၊ ေလဖိအားဒဏ္ ခံႏူိင္မႈ ၊ အရည္ယုိစိမ္႕မႈ တုိ႕ကုိ နည္းပညာ အကူအညီ မပါဘဲ သာမန္ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား ၿဖင္႕ စမ္းသပ္၍ မလုံေလာက္ ႏူိင္ပါဟု အထစ္ခ် ေၿပာရဲပါသည္ ။
ထုိ အကာအကြယ္ပစၥည္းသုံးစြဲၿခင္း ႏွင္႕ပက္သက္၍ သုေတသီမ်ား၏ လက္ေတြ႕က်က် ေမးၿမန္းထားခ်က္မ်ားအရ သုံးစြဲေသာ အကာအကြယ္ ပစၥည္း ေပါက္ၿပဲသြားသည္ဟု သိရသည္႕ လူ (၁၀၀) တြင္ ၁၀ေယာက္ခန္႕သာ အသစ္ေၿပာင္းတပ္၍ သုံးစြဲေလ႕ ရွိၾကသည္ဟု ၾကားသိခဲ႕ရဘူးပါသည္ ။


ေနာက္တခ်က္ကား ထုိအကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ားသည္ HIV ေရာဂါ အပါအ၀င္ အၿခား ကာလသားေရာဂါမ်ားကုိ ကာကြယ္ တားဆီးေပးႏူိင္မွန္းသိလွ်က္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ားသည္ မသုံးစြဲခ်င္ၾကသည္ကုိ ၿပည္႕တန္ဆာ အၿဖစ္ အသက္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ၿပဳသူမ်ား ထံမွ ၾကားသိခဲ႕ရေလသည္ ။ ထုိအခါ သူတုိ႕ မသုံးစြဲလုိ၍ ရွိေစအုံး ခင္ဗ်ာတုိ႕ အေနနဲ႕လက္မခံ၍ ရတာဘဲ ဟု ေၿပာေသာ အခါ သူတုိ႕ အေၿဖစကား သည္ ရင္နင္႕စရာ ေကာင္းလြန္းလွေပသည္ ။ " ကံၾကမၼာ မေကာင္း၍ ၿပည္႕တန္ဆာ အလုပ္ၿဖင္႕ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ၿပဳေနသည္႕ က်မတုိ႕ စကားကုိ ဘယ္သူကမ်ား ေလးစားမွာလည္းတဲ႕ "။ မေကာင္းသည္႕ အလုပ္ၿဖင္႕ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းၿပဳေနသည္႕ လူကုိ အသာထား ရုိးသားၿဖဴစင္စြာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ၿပဳေနသူမ်ားကုိ အပင္ အထင္ေသးတတ္ၾကသည္႕ လူမ်ားလည္း မရွားဆုိတာကုိ အေၿခခံ၍ စဥ္းစားၾကည္႕ ထုိစကားသည္ ဟုတ္ေလာက္ေပသည္ ။
သူတုိ႕ေလာကမွ ၾကားသိရသေလာက္ ဆုိလွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေပ်ာ္ရွာရန္ လာသည္႕ လူမ်ား ထိုပစၥည္းကုိ မသုံးခ်င္သည္႕ အခါ "အလႊာပါးေပမယ္႕ ကမာၻၿခားသလုိ ခံစားရတယ္ " လွ်ာကုိ ရာဘာစြပ္ၿပီး ထမင္းစားၾကည္႕ရင္ ဘာအရသာ ရွိမွာလည္း " ဆုိသည္႕ စကားလုံးမ်ားမွာ အၿမဲသုံးသည္ ကုိ ၿငန္းဆုိေလ႕ရွိၾကသည္ ဟု ၾကားသိရပါသည္ ။

ထုိ႕အၿပင္ ထုိသုိ႕ အေပ်ာ္ရွာ သည္႕ လူအမ်ားစုသည္ လာေရာက္လူမ်ားတြင္ ကုိးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အရက္မူးေနၾကသည္ ။ နဂုိက ခုိးေခ်ာင္ခုိး၀ွက္ လုပ္စားရသည္႕ ဘ၀ တြင္ သူတုိ႕၏ ၿပႆနာ ရွာေဖြၿခင္းကုိ မခံႏူိင္သည္႕ မိန္းကေလးမ်ားသည္ သူတုိ႕ အလုိက် လုိက္ေလ်ာ ေနရၿခင္းသည္ ထုိေရာဂါပုိးကုိ ကူးဆက္ၿခင္းကုိ ဟန္႕တားႏူိင္ၿခင္း မရွိၿခင္း၏ အေၿခခံ အေၾကာင္း အရင္း တရပ္ပင္ ၿဖစ္သည္ ။ အရက္မူးေနသည္႕ အခ်ိန္တြင္ အရက္၏ အာနိသင္ေၾကာင္႕ လူတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကုိယ္ အပူခ်ိန္တက္လာေလ႕ ရွိသည္႕ အၿပင္ အမွန္အမွားကုိ သာမန္ အခ်ိန္လုိ ခြဲၿခား ႏူိင္စြမ္း မရွိသည္႕ အတြက္ မုိက္ရုးရဲ ဆန္စြာ တဒဂၤ သာယာမႈ အတြက္ တဘ၀လုံး ထုိေရာဂါ ကုိ သိမ္းပုိက္သြားရသည္႕ လူမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းက ပုိမ်ားေလ႕ရွိိပါသည္ ။

အမ်ိဳးသား ၿဖစ္ေစ ၊ အမ်ိဳးသမီး ၿဖစ္ေစ မည္သူမဆုိ ထုိေရာဂါကို အလြယ္တကူ ကူးစက္ ႏူိင္သည္႕ အတြက္ အထူးသတိထား ေရွာင္ရွားသင္႕သည္႕ အခ်က္မွာ မည္သူကုိမွ အယုံမလြယ္ရန္ ႏွင္႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ သစၥာရွိၾကေစခ်င္ပါသည္ ။ အထူးသၿဖင္႕ မိမိတုိ႕၏ ဇနီးမယား ႏွင္႕ တင္းတိမ္ေက်နပ္ၿခင္း မရွိသည္႕ အခါ၌ ၿဖစ္ေစ ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ ႏွင္႕ ခြဲခြါေနရသည္႕ အခါမ်ား၌ အေပ်ာ္ရွာေလ႕ ရွိၾကသည္႕ အမ်ိဳးသားမ်ား အထူးမွာၾကား လုိသည္မွာ အကယ္၍ မ်ား မလုံၿခံဳေသာ ဆက္ဆံမႈ လုပ္မိၿပီ ဆုိလွ်င္ ၿပန္လည္၍ ေသြးစစ္သင္႕ပါသည္ ။ ထုိသုိ႕ စစ္ေဆးရာ၌ လည္း ပထမ အၾကိမ္ စစ္ေဆးၿပီးသည္ ေနာက္ ( ၆ ) လြန္ေၿမာက္လွ်င္ ထပ္မံစစ္ေဆးသင္႕ပါသည္ ။ သင္႕၌ အကယ္၍ ေရာဂါ စြဲကပ္ေနသည္ ဆုိပါက မိမိတုိ႕၏ အၿပစ္မဲ႕ေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင္႕ မိမိတုိ႕၏ မ်ိဳးဆက္ရင္ေသြးငယ္ကုိ ထုိေရာဂါပုိးမ်ား လက္ဆင္႕ကမ္း ၿဖန္႕ေ၀ ေပးသည္႕ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အထူး ေရွာင္ရွားႏူိင္ရန္ ပြင္႕လင္းစြာ ဖြင္႕ေၿပာ၍ က်န္ရွိေသးသည္႕ ဘ၀ ခရီးလမ္းကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ၿဖတ္သန္းသင္႕ပါသည္ ။

အခ်ိဳ႕ေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ သူတုိ႕၏ ဘ၀ ကုိ ေယာက်္ား၏ အခ်စ္ကုိ ယုံစား၍ ေရာဂါ ပုိးရွိသူကုိ ပုံအပ္ထားရာက စလုိ႕ ေရာဂါ ပုိးကူးစက္ ခံရသည္ကုိ သိသည္႕ အခါ ထုိေယာက်္ား အေပၚ နားၾကည္းခ်က္ကုိ သိမ္းပုိက္လွ်က္ အၿခားေသာ လူမ်ားကုိ ဂလဲ႕စားေခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္ေလ႕ရွိသည္ကုိ အမ်ိဳးသားမ်ား အေနၿဖင္႕ အထူးသတိထားသင္႕ပါသည္ ။ သူတုိ႕၏ အယူမွားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင္႕ ရမၼေဇာ ထန္ေနသည္႕ အမ်ိဳးသားမ်ား လည္း ထုိေရာဂါကုိ ပုိင္ဆုိင္ သြားၾကရေလသည္ ။ ထုိသုိ႕ေသာ ညႊတ္ကြင္းမ်ိဳးကုိ သက္ဆင္းမိသူ အမ်ားစုမွာ ေရသာခုိ အေခ်ာင္လုိက္လုိေသာ စိတ္ဓါတ္ ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္႕ ေယာက္်ား ႏွင္႕ မၾကံဳဖူးေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ကုိ စမ္းသပ္ခ်င္ ၾကသည္႕ အရြယ္ေရာက္ခါစ ငယ္ရြယ္သည္႕ လူငယ္မ်ား ပင္ၿဖစ္ေလသည္ ။

ပညာေရး စနစ္ ညံ႕ဖ်င္းမႈ ေၾကာင္႕ အသိဥာဏ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းသည္႕အခါ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ယုိင္းယိုင္ေနရရွာသည္႕ လူငယ္မ်ား သည္ အမွန္အမွားကုိ ေကာင္းစြာ မခြဲၿခား ႏူိင္ၾကဘဲ ဆႏၵအလုိကုိ ခ်ဳပ္တီးႏူိင္ရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲသည္ကုိ က်ေနာ္ နားလည္ပါတယ္ ။ နည္းပညာကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္ကာ အယူမွားေတြ ၿဖန္႕ေ၀ ေနသည္႕ လုပ္ရပ္မ်ားက လူငယ္မ်ားကုိ ထုိကိစၥမ်ားတြင္ ပုိမို ထက္သန္ေအာင္ ႏူိးဆြေပးေနသည္႕ အခ်ိန္အခါတြင္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အတြက္ အထူးစုိးရိမ္ စရာ အေနအထား တစ္ခုကုိ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ ။

သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ မ်ား အေနၿဖင္႕ ႏူိင္ငံေရး စကားကို ေၿပာၾကားေနသူမ်ား အား ေလသံၾကားရရုံမွ် ၿဖင္႕ ႏူိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိ ေႏွာက္ယွက္သည္ဟု အေၾကာင္းၿပကာ ဖမ္းဆီးေနမည္႕ အစား အေဖာ္အခၽြတ္မ်ား ၿဖင္႕ လူငယ္မ်ား၏ စာရိတၱကုိ ပီပီၿပင္ၿပင္ ဖ်က္စီးေနသူမ်ားကုိ အမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ၿမင္႕မားေရးကုိ ေႏွာယွက္ ဖ်က္စီးေနသည္႕ လူမ်ား အၿဖစ္ ထိေရာက္ေသာ အၿပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးႏူိင္လွ်င္ တုိင္းၿပည္ အတြက္ ပုိမုိ အက်ိဳးရွိမည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္ ။ ထုိသူမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ကုိ ပ်က္စီးသထက္ ပ်က္စီးေအာင္ ဖ်က္စီးေနသည္႕ လူမ်ား ၿဖစ္သည္ ဆုိတာကုိ အသိဥာဏ္ ရွိသည္႕ လူသားတုိင္း လက္ခံထားၾကပါသည္ ။ ထုိသုိ႕ မဟုတ္ဘဲ ႏူိင္ငံေရးသမား မ်ားကုိ တဖတ္သတ္ စြဲခ်က္မ်ားၿဖင္႕ ဥပေဒ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ကာ ဖမ္းဆီး အၿပစ္ေပး အေရးယူၾကၿပီး လူငယ္မ်ား၏ စာရိတၱ မ႑ိဳင္ကုိ ယုိင္နဲ႕ေအာင္ ထင္ရွားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ မသိသလုိ ေနလုိက္ၾကလွ်င္ HIV ေရာဂါ ကူးဆက္ၿပန္႕ပြားႏႈန္းကား ပုိမို မ်ားၿပားေနအုံးမည္ ၿဖစ္ပါသည္ ။


ဤၿပႆနာကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပန္ စဥ္းစားၾကည္႕လွ်င္ လက္ရွိ အစုိး႐၏ ၿပည္သူလူထု အေပၚကုိ တာ၀န္ ေက်ၿပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္လုိၿခင္း ၊ ကုိယ္ခ်င္းစားစိတ္ နည္းပါးၿခင္းတုိ႕ေၾကာင္႕ ၿပည္ပ အကူအညီ ကုိ ေတာင္းခံေနရသည္႕ ၿမန္မာႏူိင္ငံသားတုိ႕ ဘ၀ကား ဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားလွ်က္ ရွိေပသည္ ။ ကုိယ္တုိင္ကလည္း မလုပ္ေဆာင္ခ်င္ သူတပါး တုိ႕ ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ ေပးေလ႕ရွိသည္ကုိ လည္း မႏွစ္ၿခိဳက္သည္႕ အစုိးရ ႏွင္႕ ဆက္ဆံရသည္ ကုိ မႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ NGO မ်ားသည္ ၿပည္တြင္းမွ လူမ်ားကုိ အစားထုိးကာ တာ၀န္ လႊဲေၿပာင္း ေပးခဲ႕ၾကေလသည္ ။ ထုိအခါ တုိင္းၿပည္ကုိ လွဴဒန္းသည္႕ ေငြမ်ားကုိ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကုိ အသုံးခ်ေလ႕ ရွိၾကသည္႕ ထုိ အဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕မွ လူမ်ားသည္ လုပ္သင္႕လုပ္ထုိက္ေသာ အလုပ္မ်ားကုိ မလုပ္ႏူိင္ၾကေတာ႕ဘဲ အေယာင္ၿပ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ တြင္တြင္သုံးကာ ရန္ပုံေငြ ပုိမုိရရွိေရး အတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ၾက၍ HIV ေရာဂါသည္မ်ား ထပ္မံတုိးပြားလာၿခင္း မရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပုိမုိ အားနည္း လာေလသည္ ။

ကာကြယ္ၿခင္းသည္ ကုသၿခင္းထက္ ထိေရာက္သည္ကုိ အၿခား ေဆး၀ါးကုသ၍ ရႏူိင္ေသာ ေရာဂါ မ်ား အတြက္ပင္ လြန္စြာ အသုံး၀င္ သည္ ဆုိပါလွ်င္ ကုရာနတၱိ ေဆးမရွိသည္႕ HIV ေရာဂါသည္မ်ား ထပ္မံတုိးပြားလာၿခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္ၿခင္း သည္သာ အထိေရာက္ဆုံး နည္းလမ္းမ်ား ၿဖစ္ေလသည္ ဟု ႏူိင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားက ယုံၾကည္ထားၾကေလသည္ ။ ထုိ႕သုိ႕ကာကြယ္ရာ၌ အထိေရာက္ဆုံးေသာ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းက လုံၿခံဳမႈ မေပးႏူိင္သည္႕ အခါ ေရာဂါသည္မ်ား တုိးပြားသထက္ တုိးပြားလာအုံး မည္ ၿဖစ္ပါသည္ ။ ထုိ႕အၿပင္ အသိဥာဏ္ နည္းပါးကာ မိုက္ရူးရဲ ဆန္ေသာ အက်င္႕ဆုိးမ်ားကုိ လက္ခံထားသည္႕ လူမ်ား၏ ရန္မွ မည္သုိ႕ေရွာင္ရွားသင္႕သည္ကုိ ေဆြးေႏြးကာ အေၿဖရွာသင္႕သင္႕ ဟု ယူဆမိပါသည္ ။

က်ေနာ္ ေရးသားေသာ စာပါ အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမွ သိရွိခဲ႕ၿပီး ၿဖစ္ခ်င္လည္း ၿဖစ္မည္ ၊ မသိေသးတာ လည္း ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္ ။ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႕ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ မ်ားကုိ ၿပစ္တင္ေၿပာဆိုလုိ၍ မဟုတ္ပါ ။ တတ္ႏူိင္သမွ် ထုိ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး ကိစၥမ်ားကုိ ယခုထက္ ပိုမုိ၍ ေဆာင္ရြက္လုိေသာေၾကာင္႕ ေရးသားတင္ၿပၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါသည္ကုိ ပထမဦးစြာ ၀န္ခံလုိပါသည္ ။ လူအမ်ားစုက ထုိေရာဂါ ႏွင္႕ မိမိတုိ႕ မသက္ဆုိင္ဟု ထင္ေနၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားလုံး လူ႕အညြန္႕တုံးေစမည္႕ ကိစၥမ်ားတြင္ ႏူိင္ငံသားတုိင္း ႏွင္႕ သက္ဆုိင္သည္ဟု ထင္ၿမင္ယူဆ၍ တင္ၿပေဆြးေႏြးလုိၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါသည္ ။ တုိင္းၿပည္တၿပည္၏ အနာဂတ္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္မည္ဟု စဥ္စားထားၾကလွ်င္ လက္ေတြ႕ ၿပည္သူလူထု ခံစားေနရေသာ ဒုကၡဆုိးမ်ားကုိ အရင္ဆုံး လက္ေတြ႕က်က် ေၿဖရွင္းေပးလုိပါသည္ ။ ၿပည္သူလူထု အေနၿဖင္႕လည္း မရွက္သင္႕ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ မရွက္ဘဲ လူတုိင္းသိထားသင္႕သည္႕ က်န္းမာေရး ေဟာေၿပာပြဲမ်ား တြင္ တက္ေရာက္ေစလုိပါသည္ ။ ကိေလသာ ႏွင္႕ မကင္းသည္႕ လူသားမွန္သမွ် အိမ္ယာထူေထာင္ ၾကမည္ဟု စိတ္ကူးထားသည္မွ လူ႕သဘာ၀ ပင္ၿဖစ္ေလသည္ ။ အထူးသတိေပးလုိသည္မွာ တဒဂၤ သာယာမႈ အတြက္ တဘ၀စာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မ်ား ႏွင္႕ လဲလွယ္သလုိ မၿဖစ္ၾကရေလေအာင္ ဆႏၵကုိ အသိဥာဏ္ ၿဖင္႕ အတတ္ႏူိင္ဆုံး ထိန္းခ်ဳပ္ႏူိင္ ေအာင္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားေစခ်င္ပါသည္ ။ သာယာလွပေသာ အိမ္ေထာင္မႈ ဘ၀ကုိ လုိခ်င္လွ်င္ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားႏွင္႕ မိမိတုိ႕၏ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား အေပၚ အၿပန္အလွန္ ေလးစားခ်စ္ခင္ကာ သစၥာေစာင္႕ထိန္း ႏူိင္မွ ထုိသုိ႕ေသာ ဘ၀မ်ိဳးကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပုိင္ဆုိင္ႏူိင္မည္ ၿဖစ္ေလသည္

တုိင္းၿပည္၏ အနာဂတ္ကုိ မည္သုိ႕ မည္ပုံေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ ၿပည္သူလူထု၏ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ လွစ္လ်ဴ ရႈထားသမွ်ေတာ႕ ၿပည္သူလူထု၏ ႏွလုံးသားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမ်ားကုိ မုန္းတီးသည္႕ စိတ္ဓါတ္မ်ား ၀င္ေနအုံးမည္ မွာ အေသအခ်ာပင္ ၿဖစ္ပါသည္ ။ အာဏာကုိ ၂၂ ႏွစ္လုံး ဆုပ္ကုိင္ထားၿပီး တုိင္းၿပည္နဲ႕ ၿပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကုိ မငဲ႕ကြက္ဘဲ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ေနလွ်င္ ၿပည္သူလူထု၏ အမုန္းမ်ားကုိ ခြန္အားအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲသည္႕ ေန႕တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ဆုိသည္႕ အသံကုိ မၾကားခ်င္လည္း ၾကားရအုံးမည္ ၿဖစ္သည္ ။ လွပေသာ ေရေၿမေတာေတာင္ သဘာ၀ သယံဇတ ႏွင္႕ ထူးၿခားေကာင္းမြန္လွသည္႕ ပထ၀ီ ေၿမၿပင္ေပၚမွာ လူသားမ်ား ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ ေနရၿခင္း၏ အေၾကာင္းတရားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမွ ကုိယ္ခ်င္းစား တရားေခါင္းပါး ေနၿခင္းႏွင္႕ ထုိသုိ႕ေသာ လူတန္းစားမ်ားကုိ မိမိတုိ႕ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား အတြက္ မ်က္လုံး စုံမိွတ္ကာ ေထာက္ခံေနသည္႕လူမ်ား ပုိမုိ မ်ားၿပားလာၿခင္းေၾကာင္႕ ၿဖစ္သည္ကုိ ၿမန္မာႏူိင္ငံ၏ ပကတိ အေနအထားကုိ ၾကည္႕ၿခင္းအားၿဖင္႕ မ်ားစြာ ထင္ရွားေပၚလြင္ လြန္းလွေပသည္ ။ တုိင္းၿပည္ ကုိ တကယ္ခ်စ္တယ္ ဟု ဆုိပါလွ်င္ ထုိတုိင္းၿပည္ၾကီးေပၚတြင္ မွီတင္း ေနထုိင္ၾကေသာ ၿပည္သူလူထုကုိ ခ်စ္ခင္ေလးစား တန္ဖုိးထားႏူိင္ပါမွ ထုိသူသည္ တုိင္းၿပည္ကုိ တကယ္ခ်စ္သည္ဟု ယုံၾကည္ရေပမည္ ။

အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕က်က် သုံးသပ္ၿပရပါလွ်င္ လက္ရွိအစုိးရ၏ လုပ္ရပ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားသည္ လူသားမဆန္ဟု ခံစားမိေလသည္ ။ ၿမန္မာႏူိင္ငံ ၿပည္သူလူထု ကုိ အေမွာင္ထဲတြင္ ထားကာ တုိင္းၿပည္၏ သယံဇာတ အရင္းအၿမစ္ကုိ သူတပါး တုိင္းၿပည္ အလင္းရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၿဖင္႕ ႏူိင္ငံၿခား ေငြ ရွာသည္႕ ကိစၥသည္ လုံး၀ မွားယြင္းေနပါသည္ ။ ထုိသုိ႕ လွ်ပ္စီးမီး မရသည္႕ ၿပည္သူလူထု သည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိေအာင္ မီးစက္မ်ားကုိ အသုံးၿပဳၾကရသည္ ။ ထုိသုိ႕ေသာ မီးစက္မ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ရန္ ေလာင္စာဆီကုိ ကုိယ္႕တုိင္းၿပည္က မထုတ္လုပ္ႏူိင္သည္႕ အခါ ၿပည္ပမွ ေစ်းၾကီးေပးကာ ၿပန္လည္ တင္သြင္းၾကရသည္ ။ ထုိအခါ ၾကားထဲမွ ေန၍ နစ္နာ ဆုံးရႈံးသည္ကား ၿပည္သူလူထု ပင္ၿဖစ္ေလသည္ ။ ထုိသုိ႕ ၿပည္ပကုိ မတန္တဆ ေစ်းေပါေပါၿဖင္႕ ေရာင္းခ်ရာမွ ရလာသည္႕ ႏူိင္ငံၿခား ၀င္ေငြသည္ ၿပည္သူလူထု အမွန္တကယ္ လုိအပ္သည္႕ ေနရာတြင္ အသုံးခ်ၿခင္း မဟုတ္ဘဲ သူတုိ႕ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားႏွင္႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ တည္ၿမဲေစေရး အတြက္ စစ္လက္နက္ ၿဖည္႕တင္းၿခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ အသုံးခ်ေနၿခင္းက ၿပည္သူလူထု ကုိ ပုိမုိဆုိး၀ါးသည္႕ နစ္နာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ရေစပါသည္ ။ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္း ႏွစ္က်ပ္တန္ကုိ တက်ပ္ၿဖင္႕ေရာင္းကာ သူတပါး ပစၥည္း တက်ပ္တန္ကုိ ႏွစ္က်ပ္ေပး၀ယ္တာကုိ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ တာပါဟု မ်က္လုံးစုံမွိတ္၍ ေၾကြးေၾကာ္တာမ်ားကုိ ရပ္တန္႕သင္႕ပါၿပီ ။

က်ေနာ္ ယခုလုိ ေရးသား၍ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္တုိ႕က ႏူိင္ငံေရး လုပ္ရွားမႈ ဟု ဆက္လက္ ခံယူထားၾကလွ်င္ အမွားၾကီးမွားေပအုံးမည္ ။ ကမာၻ႕အလယ္ တြင္ မ်က္ႏွာငယ္ေနရေသာ ၿမန္မာႏူိင္ငံသားတုိင္းမ်ား ႏွင္႕ ၿပည္တြင္းတြင္ ေန႕စဥ္စား၀တ္ ေနေရးကုိ ခက္ခဲစြာ ရွာေဖြ စားေသာက္ေနၾကေသာ ႏူိင္ငံသားတုိ႕ ပုံရိပ္မ်ားကုိ ၿမင္ရတုိင္း မ်ားစြာ ၀မ္းနည္းမိပါသည္ ။ စနစ္တခုရဲ႕ ဆုိးက်ိဳး ေၾကာင္႕ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ား တာကုိ သိထားတဲ႕ လူသားတစ္ေယာက္ အေနၿဖင္႕ ထုိစနစ္ဆုိးၾကီးကုိ ၿပင္ဆင္ေစလုိပါသည္ ။ အတိတ္က အမွားမ်ားကုိ လက္ညိဳးထုိး စြပ္စြဲလုိ၍ မဟုတ္ဘဲ အနာဂတ္တြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ ေစလုိသည္႕ ေစတနာၿဖင္႕ ပစၥပၸဳန္ကုိ အၿပဳသေဘာေဆာင္ သည္႕ လုပ္ရပ္မ်ားၿဖင္႕ လုပ္ေဆာင္ေစလုိသည္မွာ ကုိယ္႕တုိင္းၿပည္ကုိ တကယ္ခ်စ္သည္႕ လူသားတစ္ေယာက္၏ တာ၀န္ ၀တၱရားသာ ၿဖစ္သည္ဟု ခံယူထားသည္႕ အတြက္ ယခုလုိ ေရးသားတင္ၿပလုိက္ရပါသည္ ။

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဗမာ႕ေသြး

No comments: