Burma Democratic Concern has the firm determination to carry on doing until the democracy restore in Burma.

Monday, 22 November 2010

ျမတ္ဗုဒၶႏိုင္ငံေတာ္ အခန္း(၃) လွျမင့္ေဆြ

http://snapshot-news.com/images/stories/HomeStories/3_8_4.jpg

ဗုဒၶႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ သုဝဏၰဘူမိ လူ၏အျဖစ္ကို ရခဲ၏။ သတၲဝါတို႕၏ အသက္႐ွည္ရျခင္းသည္ ခဲယဥ္း၏။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရခဲ၏။ ဘုရားအျဖစ္ကို (ဘုရားျဖစ္ရာ ကာလကို) ရခဲ၏။ ( ဓမပၼပဒ ၁၈၂ ) ဗုဒၶစာေပ၊ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ မွတ္တမ္းတို႔၌ ေဖာ္ျပပါ ႐ွိေသာ သုဝဏၰဘူမိႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ အလြန္က်ယ္ဝန္းေသာေဒသႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိေ႐ွးေဟာင္းက်မ္းမ်ားအရ သုဝဏၰဘူမိသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပိုင္း၊ ေ႐ွးရာမညတိုင္းႏွင့္ တနသာၤရီကြၽန္းဆြယ္ အပါအဝင္ မာလာယု ကြၽန္းဆြယ္၊ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၊ လာအိုႏုိင္ငံ၊ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကြၽန္းဆြယ္၊ ဆူမၾတားကြၽန္း၊ ဂ်ာဗားကြၽန္း၊ ေဗာ္နီယိုကြၽန္းတို႔အထိ ပါဝင္သည္။ ထိုသုဝဏၰဘူမိႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ အခ်က္အျခာ ေနျပည္ေတာ္ကိုလည္း သုဝဏၰဘူမိဟု ေခၚသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာတို႔ အလိုအရမူ သုဝဏၰဘူမိသည္ ေ႐ွး သထံုျပည္ကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔က ေ႐ွးသထံုျပည္ကို သုဝဏၰဘူမိ ဟုေခၚဆိုျခင္း၏အေထာက္အထားမွာ ဓမၼေစတီမင္းတည္ခဲ့ေသာ ကလ်ာဏီ ေက်ာက္စာအရ ျဖစ္သည္။ ထုိေက်ာက္စာအရ သုဝဏၰဘူမိဟူေသာ သထံုျပည္သည္ ယခုမြန္ျပည္နယ္၊ သထံုခ႐ုိင္၊ ဘီလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္စြန္းေက်း႐ြာအနီး႐ွိ ေကလာသ ေတာင္ေျခရင္း၌ တည္႐ွိေသာ ရက္ကန္းသည္မႏွင့္ ဝင္းကေက်း႐ြာ ဝန္းက်င္တစ္ဝုိက္တြင္ တည္႐ွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေ႐ွးေဟာင္း သုေတသနဦးစီး ဌာနမွ ထိုေက်း႐ြာတစ္ဝုိက္႐ွိ သုဝဏၰဘူမိ ေ႐ွးၿမိဳ႕ေဟာင္းကို တူးေဖာ္သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ဘီစီ၇ဝဝခန္႔က တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ပထမဦးဆံုး ယူေဆာင္ခဲ့သူမ်ားမွာ သုဝဏၰဘူမိတိုင္း၊ အသိတၪၥန၊ ေပါကၡရဝတီၿမိဳ႕သား၊ တပုႆႏွင့္ဘလိႅက ကုန္သည္ ညီေနာင္တို႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကုန္သည္ ညီေနာင္ႏွစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုဝဏၰဘူမိမွ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ မဇၥိဳမေဒသသို႕ ကုန္ေရာင္းဝယ္ရန္ ေရာက္လာစဥ္ ေ႐ွးအတိတ္ဘဝက ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ခဲ့ေသာ နတ္သားက လမ္းၫႊန္သျဖင့္ ဥ႐ုေဝလာေတာ (ယခု-ဗုဒၶဂယာ)တြင္း႐ွိ ''ရာဇာယတန'' မည္ေသာ လင္းလြန္းပင္ရင္း၌ သီတင္းသံုးေနေသာ ေဂါတမ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားထံ ေရာက္လာၾကသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁ဝ၃ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ သဗၶညဳတညဏ္ေတာ္ကို ရ႐ွိ၍ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီး ထိုေဒသတစ္ဝုိက္႐ွိ ဌာနခုႏွစ္ဌာနတြင္ တစ္ဌာနလွ်င္ခုႏွစ္ရက္စီ သတၱသတၱာဟ က်င့္ေတာ္မူခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔က်င့္ၿပီး (၄၉) ရက္အလြန္ (၅ဝ)ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါ ''ရာဇာယတန'' မည္ေသာ လင္းလြန္းပင္ရင္း၌ ဖလသမာပတ္ (အရဟတၱဖိုလ္) ခ်မ္းသာကို ခံစားေတာ္မူစဥ္ ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး အလြန္အမင္း ၾကည္ညိဳသဒၶါ ျဖစ္ပြားလာကာ မိမိတို႔တြင္ပါ႐ွိလာေသာ မုန္႔ကြၽပ္က်စ္ႏွင့္ ပ်ားမုန္႔ဆုပ္ဆြမ္းတို႔ကို ကပ္လွဴၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ၾကားနာရသျဖင့္ ဘုရားႏွင့္တရားတို႔ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း၊ သရဏဂံုတည္ေသာ ဥပသကာမ်ား အျဖစ္သို႔ ေရာက္႐ွိၾကသည္။ ညီေနာင္ႏွစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအပါးမွ မခြာရက္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ ကိုးကြယ္ရာကို ေတာင္းခံၾကသည္။

http://snapshot-news.com/images/stories/HomeStories/3_8_4-2.jpg

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကုန္သည္ညီေနာင္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္တြင္ သာသနာေတာ္ ထြန္းလင္းလာမည့္ အေၾကာင္းကို သိျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ လက္ယာလက္ေတာ္ျဖင့္ ဦးေသွ်ာင္ေတာ္ကို သပ္ေတာ္မူရာ လက္ေတာ္၌ ပါလာေသာ ဆံေတာ္႐ွစ္ဆူတို႔ အားကိုးကြယ္ဖို႔ရန္ ေပးသနား ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဤဆံ ေတာ္႐ွစ္ဆူတို႔အား ေနာင္ေတာ္ ဘုရားသံုးဆူ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ''ကကုသန္'' ျမတ္စြာဘုရား၏ ေတာင္ေဝွးေတာ္၊ ''ေကာဏဂံု'' ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရသႏုပ္ (သကၤန္းေတာ္)၊ ''ကႆပ'' ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရစစ္ေတာ္ဟူေသာ ဓာတ္ ေတာ္ေမြေတာ္ (၃)ဆူတို႔ တည္႐ွိရာ ဥတၱရတုိင္း၊ သိဂၤုတၱရ ကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ ေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ရန္လည္း ဗ်ာဒိတ္စကား ျမြက္ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ကုန္သည္ညီေနာင္တုိ႕သည္ ျမတ္စြာ ဘုရား ခ်ီးျမင့္ေတာ္မူလုိက္သည့္ ဆံေတာ္႐ွစ္ဆူတို႔ကို ပင့္ေဆာင္လွ်က္ မိမိတို႔ေနထုိင္ရာ သုဝဏၰဘူမိတုိင္း အတိသၪၥစနၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ ႐ွိၿပီး ဖခင္သူေဌးႀကီးမွတစ္ဆင့္ ဥကၠလာပမင္းႀကီးထံ ဆံေတာ္ျမတ္ ပင့္ေဆာင္လာေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား ခဲ့သည္။ ဥကၠလာပမင္းႀကီးသည္ မူးမတ္ေသနာပတိျခံရံၿပီး ကိုယ္ေတာ္ တုိင္ထြက္၍ဆံေတာ္ျမတ္ကို ႀကိဳဆိုပင့္ေဆာင္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတိုင္း ေနာင္ေတာ္ဘုရားသံုးဆူတို႔၏ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကိန္းဝပ္ရာ သိဂၤုတၱရ ကုန္းေတာ္တြင္ ဆံေတာ္႐ွစ္ဆူအား ဘုရားသံုးဆူ၏ ဓာတ္ေတာ္ျမတ္မ်ားႏွင့္အတူ ဌာပနာ၍ မဟာသကၠရာဇ္၁ဝ၃ခုႏွစ္ တေပါင္းလ ျပည့္ေန႔တြင္ ျမတ္ဘုရားေ႐ႊတိဂံုကို တည္ထားေတာ္မူခ့ဲသည္။ ျမတ္ဘုရားေ႐ႊတိဂံု သည္ ဥကၠလာပမင္းႀကီး တည္ထားစဥ္ အခါက (၄၄)ေတာင္သာ ႐ွိေသာ္လည္း သာသနာကို ျမတ္ႏိုးကုန္ေသာ ဘုရားမင္း အဆက္ဆက္ႏွင့္ ျပည္သူအဆက္ဆက္တုိ႔၏ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ (၃၂၆)ေပအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေ႐ွးမင္းႏွင့္ ျပည္သူအဆက္ဆက္တို႔၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျဖင့္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္သည့္စိန္၊ ေက်ာက္၊ေ႐ႊ၊ေငြ၊ရတနာမ်ားသည္ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အနဂၢထုိက္တန္လွသည္ျဖစ္ရာ ယေန႔ ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အေပါင္းတို႔၏ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ေ႐ႊေရာင္တဝင္းဝင္းျဖင့္ က်က္သေရ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလွေသာ ေစတီေတာ္ႀကီးတစ္ဆူ ျဖစ္သည့္အျပင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား အတြက္လည္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ ဗုဒၶအေမြအႏွစ္ သာသနိက အေဆာက္အအံုအျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားလွ်က္ ႐ွိေပသည္။

http://snapshot-news.com/images/stories/HomeStories/3_9_4.jpg

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး တို႔သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္႐ွား ႐ွိစဥ္ကပင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့သည္ဟု အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ လက္ခံ ထားၾကပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ သုဝဏၰဘူမိတိုင္း အပရႏၲတုိင္း (သုနာပရႏၲတုိင္း)၊ ေယာနကတုိင္း ဟူေသာ တိုင္းႀကီးသံုးတုိင္းအတြင္း ပါဝင္သည္ျဖစ္ရာ သာသနာေတာ္သည္ ထိုတိုင္းႀကီးသံုးတုိင္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္႐ွား႐ွိစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၾကြေရာက္ခဲ့သည္ဟုလည္း မြန္ရာဇဝင္၊ ရခုိင္ရာဇဝင္မ်ားတြင္ ဖြင့္ဆိုထားခဲ့ၾကသည္။ သုဝဏၰဘူမိတိုင္း သထံုျပည္သို႔ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ အ႐ွင္ဂဝမုတိမေထရ္၏ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္အရ ဝါေတာ္ (၈)ဝါရခ်ိန္တြင္ ၾကြေရာက္ခဲ့ၿပီး သထံုဘုရင္ သီရိမာေသာကမင္း၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ ဗုဒၶ၏ကိုယ္စား ေ႐ႊဆင္းတုတစ္ဆူ ထုလုပ္၍ စတင္ကိုးကြယ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ဓမၼေစတီမင္း၏ ကလ်ာဏီေက်ာက္စာတြင္ ရာမညေဒသ၏ ဗုဒၶဘာသာ သမိုင္းအက်ဥ္းကို ေဖာ္ျပပါ႐ွိသည့္အျပင္ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံလြန္ေတာ္မူၿပီးႏွင့္ ႐ွင္ဥတၱရမေထရ္ျမတ္ အမွဴးျပဳေသာ ရဟႏၲာငါးပါး သာသနာျပဳ ၾကြလာပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ႐ွိသည္။

ထုိေက်ာက္စာတြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ အဆိုပါအ႐ွင္ျမတ္တို႔ ၾကြလာခ်ိန္တြင္ သုဝဏၰဘူမိတိုင္း၌ သီရိမာေသာကမင္း အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္႐ွိၿပီး မင္းအိမ္၌ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ရကိၡဳက္ဘီလူးမကအျမဲလာေရာက္စားေလ့ ႐ွိသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအ႐ွင္ျမတ္တို႔သည္ လူ႔ဦးေခါင္းတစ္ခု ျခေသၤ့ကိုယ္ခႏၶာ ႏွစ္ခုပါေသာပံုသဏၭာန္ (မႏုသီဟ)ကို ဖန္ဆင္း၍ ဘီလူးမကို ေျခာက္လွန္႔ ႏွင္ပစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ထိုမႏုသီဟပံုသဏၭာန္ ေက်ာက္႐ုပ္မ်ားကို ၿမိဳ႕၏ အေ႐ွ႕ေျမာက္ေထာင့္ ေတာင္ထိပ္တြင္ထားခဲ့ၾကရာ ဓမၼေစတီမင္း လက္ထက္တုိင္ေအာင္ ထင္႐ွားစြာ တည္႐ွိေနေသးေၾကာင္း ထိုေက်ာက္စာတြင္ ေဖာ္ျပထား႐ွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိ႐ုပ္ပံုသဏၭာန္ကို ထန္း႐ြက္၊ ေပ႐ြက္ စသည္တို႔ေပၚ တြင္ေရး၍ ဖြားျမင္စ ကေလးသူငယ္တုိ႔၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ တင္ေစကာ ရကိၡဳက္ဘီလူးတုိ႔ရန္မွ အရံအတား ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိေသာ အစဥ္အလာ ဓေလ့ထံုးစံကိုလည္း ထိုေက်ာက္စာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိအစဥ္အလာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိေစတီ ပုထိုးမ်ားတြင္ အဆိုပါမႏုသီဟပံုသဏၭန္မ်ားအား ထုလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီး အေလာင္းေတာ္ကို ႐ွင္မဟာကႆပမေထရ္က ပူေဇာ္မႈကိစၥအၿပီး ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ ကြၽမ္းေနစဥ္ပင္ ေ႐ွးယခင္သုဝဏၰဘူမိ သထံုျပည္သို႔ဘုရား႐ွင္ၾကြေတာ္မူစဥ္က ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေပးခဲ့သည့္ အတိုင္း အ႐ွင္ဂဝမၸတိမေထရ္သည္ ေလာင္ေနေသာ မီးအတြင္းမွ သြားေတာ္ ၃၃ေခ်ာင္းကို တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ယူထုတ္ၿပီး သထံုဘုရင္ သီရိမာေသာကမင္းအား ေပးအပ္ရာ ထိုသြားေတာ္ (၃၃)ေခ်ာင္းကို ေက်ာက္ေစတီ(၃၃)ဆူ တည္ထားကိုးကြယ္ ခဲ့သည္ဟု မြန္ရာဇဝင္ႏွင့္ သထံုရာဇဝင္မ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

http://snapshot-news.com/images/stories/HomeStories/3_9_4-2.jpg

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီး ဘီစီ(၂၅ဝ)ခန္႔တြင္ ေမာရိယျပည့္႐ွင္ သီရိဓမၼာေသာက မင္းႀကီး၏ ဗုဒၶသာသနာျပဳအဖဲြ႕မ်ား ေစလြတ္ခဲ့ရာ တြင္ အ႐ွင္ေသာဏမေထရ္ႏွင့္ အ႐ွင္ဥတၱရမေထရ္တို႔ အမႈျပဳေသာ ရဟန္း ေတာ္မ်ားသည္ သုဝဏၰဘူမိတိုင္း သထံုျပည္သို႔ ေရာက္လာခဲ့ရာ အဆုိပါ အ႐ွင္ႏွစ္ပါး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ အတိသၪၥနၿမိဳ႕၊ သိဂၤုတၱရ ကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ ဥကၠလာပမင္းႀကီး တည္ထားခဲ့ေသာ ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ခ်ံဳႏြယ္ ပိတ္ေပါင္းမ်ား ႐ွင္းလင္း၍ ေစတီေတာ္ကို ျပဳျပင္ျခင္း ျပာႆဒ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္ဟု သိရသည္။

ေအဒီ၄ရာစုႏွစ္တြင္ သုဝဏၰဘူမိမွ ႐ွင္ဗုဒၶေဃာသသည္ သီဟိုဠ္ကြၽန္းမွ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ေဒသနာေတာ္၊ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို သီဟိုဠ္အကၡရာမွ မြန္အကၡရာျဖင့္ ကူးယူခဲ့ၿပီး ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းလင္းျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ သုဝဏၰဘူမိတိုင္း သထံုျပည္တြင္ ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္ တတ္ကြၽမ္းေသာ မြန္ရဟန္းပညာ႐ွိ ၊မြန္လူပညာ႐ွိမ်ား မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ စာေပက်မ္းဂန္တတ္ မြန္ရဟန္းေတာ္မ်ားက မြန္အမ်ိဳးသားမ်ားအား ဗုဒၶတရား တရားေတာ္၏ ဆံုးမၾသဝါဒမ်ားကို အခါမလပ္ ေဟာၾကားလမ္းၫႊန္ေလ့ ႐ွိၾကေသာေၾကာင့္ မြန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကၿပီး မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေစတီပုထုိးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို တည္ထားကိုးကြယ္ၾကသည္။

အမွန္စင္စစ္ သုဝဏၰဘူမိသထံုျပည္ အပါအဝင္ ဇမၺဴဒီပကြၽန္းတြင္ သာသနာေတာ္ ႏွစ္(၉ဝဝ)ေက်ာ္အထိ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား အကၡရာျဖင့္ မ႐ွိခဲ့ ေသးပဲ ႏွစ္ေပါင္း(၉၅ဝ)ေက်ာ္မွ ႐ွင္ဗုဒၶေဃာတကသီဟုိဠ္ကြၽန္းမွ သီဟိုဠ္ အကၡရာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို မြန္အကၡရာသို႔ ကူးယူႏုိင္ခဲ့သည္မွ ရာမညတိုင္း တစ္ခုလံုးသို႔ ျပန္႔ႏွ႔ံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုဝဏၰ ဘူမိသထံုျပည္သို႔ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား ေရာက္လာေသာအခါ ရာမညတိုင္း တစ္ခုလံုး႐ွိ မင္း၊မိဘုရား၊ ျပည္သူျပည္သား၊ ရဟန္း႐ွင္လူအေပါင္းသည္ အထူး ထူးေသာ သဘင္ပဲြလမ္း ပူေဇာ္လွဴဒါန္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး နန္းေတာ္ဦးတြင္ သုဓမၼာမ႑ပ္ေဆာက္၍ ပိဋကတ္ေတာ္ဟူေသာ ေစတီေတာ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ တည္ထားခ့ဲၾကသည္။ သုဝဏၰဘူမိသထံုတြင္ တတိယသဂၤါယနာတင္ အ႐ွင္ေသာဏႏွင့္ အ႐ွင္ဥတၱရမေထရ္တို႔ တပည့္အ႐ွင္ အေနာမဒႆီတာသည္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ျမန္မာျပည္၊ မြန္ျပည္၊ ရခုိင္ျပည္၊ ႐ွမ္းျပည္၊ ယြန္းျပည္၊ လင္းဇင္းျပည္၊ ေသာကၠတဲျပည္တုိ႔မွ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ၾကြေရာက္လာၿပီး ဆရာအဆက္ဆက္ ႏႈတ္တက္သာ ေဆာင္ကုန္ေသာ ပါဋိေတာ္ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ အဌကထာႏွင့္တကြ သင္ၾကားရ၍ သာသနာေတာ္ျပန္႔ ပြားလာခဲ့သည္။

http://snapshot-news.com/images/stories/HomeStories/3_9_4-3.jpg

ထုိမွတဖန္ ပုဂံတြင္အေနာ္ရထာမင္းသည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္(၄ဝ၆) ခုႏွစ္၊ သာသနာႏွစ္ ၁၅၈၈ခုႏွစ္ (ေအဒီ-၁ဝ၄၄)တြင္ နန္းတက္ခဲ့ၿပီး ပထမျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာမင္း နန္းတက္အၿပီး (၉)ႏွစ္ အၾကာတြင္ သကၠရာဇ္ (၄၁၅)ခုႏွစ္တြင္ သထံုမွ႐ွင္အရဟံသည္ ပုဂံသို႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး ဗုဒၶ၏ေဒသနာေတာ္မ်ားကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာမင္းသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္လာၿပီး သာသနာေတာ္ (၁၆ဝ၁)ခုႏွစ္တြင္ သထံုမွ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို ပုဂံသုိ႔ပင့္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းလင္း ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ွင္အရဟံသည္ သက္ေတာ္ (၂ဝ)ခန္႔တြင္ ပုဂံသို႔ေရာက္႐ွိခဲ့ၿပီး အေနာ္ရထာ၊ ေစာလူး၊ က်န္စစ္မင္းႀကီး၊ အေလာင္းစည္သူမင္း စသည့္မင္းေလးဆက္တုိင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကိုမွီ၍ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ အက်ိဳး၊ လူသားတို႔၏ အက်ိဳးကို အဆံုးအမေပး၍ ေ႐ွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ေဆာင္႐ြက္သြားေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား၏ အႏႈိင္းမဲ့ေက်းဇူး႐ွင္ ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

No comments: