Burma Democratic Concern has the firm determination to carry on doing until the democracy restore in Burma.

Wednesday, 27 April 2011

တို႕တိုင္းေျပ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ

တို႕တိုင္းေျပ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ

တို႕တိုင္းေျပ ဆရာေဇာ္ဂ်ီထေလာ့ျမန္မာ၊ အို ျမန္မာတို႔တို႔ရြာ တို႔ေျပ၊ တို႔ရြာေျမ၀ယ္ေစတီ စပါး၊ မ်ားလည္းမ်ား၏မ်ားပါေလလဲ၊ တမြဲမြဲႏွင့္ဆင္းရဲကာသာ၊ ကာလၾကာလွ်င္ယာစကာမ်ိဳး၊ တညႇိဳးညႇိဳးႏွင့္ပုထိုးျမင့္ေမာင္း၊ ေက်ာင္းႀကိဳေက်ာင္းၾကားလွည့္လည္သြားလ်က္မစားေလရ၊ ၀မ္းမ၀၍ဆြမ္းမွ်မတင္ႏိုင္ ရွိမည္တည္း။ထေလာ့ျမန္မာ၊ အိုျမန္မာတို႔တို႔ရြာ တို႔ေျပ၊ တို႔ရြာေျမ၀ယ္ေရခ်ိဳေသာက္ရန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းကန္ႏွင့္သီးႏွံခ်ိဳပ်ား၊ မ်ားလည္းမ်ား၏မ်ားပါေလလဲ။ တမြဲမြဲႏွင့္ဆင္းရဲကာသာ၊ ကာလၾကာလွ်င္ျမင္သာျမင္ရ၊ မစားရ၍ေတာကၿပိတၱာ ျဖစ္မည္တည္း။ထေလာ့ ျမန္မာ၊ ျမန္မာ ထေလာ့အားမေပ်ာ့ႏွင့္၊ မေလွ်ာ့လံု႔လသူကစ၍၊ ငါကအားလံုးလက္႐ံုးမ်ားေျမာင္၊ ဉာဏ္မ်ားေျမာင္ႏွင့္စြမ္းေဆာင္ၾကေလ၊ ေဆာင္ၾကေလေလာ့ဤေျမ ဤရြာ၊ ဘယ္သူ႔ရြာလဲဤယာစပါး၊ ဘယ္သူ႔စပါးလဲထားေလာ့တာ၀န္၊ ပြန္ေလာ့လုပ္ငန္းဉာဏ္ေရွ႕ပန္း၍တစ္၀မ္းတစ္စိတ္ ညီေစသတည္း။ေဇာ္ဂ်ီ

No comments: