Burma Democratic Concern has the firm determination to carry on doing until the democracy restore in Burma.

Thursday, 20 May 2010

ႏိုင္ငံေရးအမြန္းက်ပ္ဆံုးအခ်ိန္ကာလမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်င့္သိကၡာစိန္ေခၚမႈႀကီးတရပ္
ေဇာ္ႏုိင္၀င္း (ၾသစေၾတးလ်)

ယေန႔ကာလမွာ လူအမ်ားစုဟာ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ဘယ္လိုစဥ္းစားခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေတာင္းဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသလဲ။ သူဟာ ဘယ္လိုလူစားလဲ။ သူ႔ရဲ႕ေတြးအ ေခၚေတြဟာ ဘာေတြလဲဆိုတာကို ျပန္လည္ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေအာင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္သူ သိပ္မရွိၾကေတာ့ပါ ဘူး။

ဒါေပမယ့္ ဘာျဖစ္လို႔ က်ေနာ္တို႔အမ်ားစုဟာ သူရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚခံယူခ်က္၊ အေျခခံကိုယ္က်င့္တရား ေတြကို မရၾကတာလဲ။ က်ေနာ္တို႔ နားေထာင္ေနၿပီး မၾကားတာလား (သို႔) က်ေနာ္တို႔ ဖတ္ၿပီး နားမလည္တာ လား (သို႔) က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳက္တာေလးေတြကိုပဲ ေခါင္းထဲမွာ မွတ္ထားၾကလို႔လားလို႔ ေမးစရာေတြျဖစ္လာပါ တယ္။

သူဟာ သူ႔ဘ၀တခုလံုးကို ျမန္မာျပည္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးနဲ႔ အဂၤလိပ္ထံက ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိဖို႔အတြက္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားမႈမွာ ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူ႔ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္လည္း ျမႇဳပ္ႏွံသြားခဲ့တယ္။ မၾကာခဏဆိုသလိုပဲ သူ႔ရဲ႕“သစၥာတရားႏွင့္ လံုး၀အျပစ္ကင္း စင္မႈရွာပံုေတာ္ဘ၀ခရီး” အေၾကာင္းကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုေလ့ရွိတဲ့အျပင္ သူဟာ ျဖဴစင္္တဲ့အေတြးေတြ၊ အေျပာအ ဆိုေတြ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ႐ိုးေျဖာင့္ႏိုင္ဖို႔ သတိျပဳႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူ ေတြဟာ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္၊ စိတ္ႏွစ္လံုး အျပစ္ကင္းစင္ၿပီး တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ၊ တိုင္းျပည္ေပၚမွာထားတဲ့ သူ႔ရဲ႕သန္႔ ရွင္းတဲ့ ေမတၱာ၊ စင္ၾကယ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပံုသ႑ာန္ေတြကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရတယ္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလအတြင္းမွာပင္ ေခတ္လူငယ္မ်ား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသိတရား ေခါင္းပါး ေနသည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေလာကဓံလိႈင္းမ်ားကို က်ဳပ္တို႔ရင္ထဲမွာ ၾကံ႕ၾကံ႕ခိုင္ ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ ႏုိင္စြမ္းမရွိပါက မၾကာခင္မွာပဲ ထိုအသိတရားမ်ား လံုး၀ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး စိတ္ဓာတ္လံုးလံုးပ်က္ျပားသြားေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မိၾကာင္းကိုလည္း မၾကာခဏ သူ ေဖာ္ျပေလ့့ရွိတယ္။

ျမန္မာ့့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအေပၚမွာ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဘ၀ကို ျမႇဳပ္ ႏွံခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘာမွသံသယရွိစရာမလိုဘူး။ သူ႔ရဲ႕သမီးအရင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ေျမာက္ ျမားစြာေသာ ျပည္သူေတြဟာ သူ႔ကို္ ႏွစ္သက္ေလးစားၾကည္ညိဳခဲ့ၾကတာပဲ။

စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ျဖဴစင္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ သတိၱရွိရွိလုပ္ေဆာင္ျပဖို႔လိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့တယ္။ သူမဟာ မၾကာခဏ ဆိုသလိုပဲ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ “စိတ္ဓာတ္ေတာ္လွန္ေရး” အေၾကာင္း ကို ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုေရးသားခဲ့ပါတယ္။ “တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးဟာ စိတ္ဓာတ္ေတာ္လွန္ေရး” ပဲလို႔ သူမ တသမတ္တည္း ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ မတရားအုပ္စိုးသူေတြေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရင္လြတ္ေျမာက္မွျဖစ္တယ္။ လူအရင္မလြတ္ေျမာက္ခင္ စိတ္က အရင္ လြတ္ေျမာက္မႈရွိ္ေနရမယ္။ “အေၾကာက္တရားဟာ အေလ့အထတခုပဲ” ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ အေၾကာက္တ ရားကေန သတိၱကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္လို႔ရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အေၾကာက္တရားက သံုးလို႔ရလို႔ပဲ။

ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ သူမေပးတဲ့ သေဘာတရားေရးဆိုင္ရာ စကားေတြရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ၾကားၾကရဲ႕လား၊ နားလည္ၾကရဲ႕လား၊ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ရမယ့္ အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ သူမေျပာတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ရွိေန ရမယ္ဆိုတာကိုေရာ ျမင္ေတြ႔ၾကရဲ႕လား။

၀မ္းနည္းစြာနဲ႔ေျပာရရင္ အေျဖကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ နားမလည္ၾကဘူးဆိုတာပါပဲ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ တိုးတက္မႈအေျခအေနနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုရဲ႕ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအေပၚ တုန္႔ျပန္ မႈေတြကိုၾကည့္ရင္ က်ေနာ္တို႔ေတြဟာ သူမေျပာတဲ့ စကားေတြကို မၾကားမိပါဘူး။ စကားေတြရဲ႕ ဆိုလိုရင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားမလည္ပါဘူးဆိုတာ မၾကာေသးခင္က စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒနဲ႔ ပါတီ မွတ္ပုံတင္ျခင္းေတြက သက္ေသျပေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အက်င့္သိကၡာေတြကို ရင္မွာေထြးပိုက္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ လႈပ္္ရွားမႈတိုင္းမွာ ထည့္သြြင္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။

အတိုက္အခံလို႔ဆိုၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕လည္း မွတ္ပံုတင္ထားၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ မ တရားတဲ့ ဥပေဒေတြ မမွ်တတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြေအာက္မွာ အညံ့ခံၾကတာပဲ။ အဲဒီမတရားမႈေတြဟာ စဥ္းစား ဆင္္ျခင္ႏိုင္တဲ့ လူ႔စိတ္၀ိညာဥ္္သေဘာအရေတာ့ စက္ဆုပ္ရြံရွာစရာေတြပဲျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကို ၀ိညာဥ္စိတ္ ဓာတ္ေတြပါ ကမၻာ့အၾကမ္းၾကဳတ္ဆံုး စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွာ အညံ့ခံ ေပးအပ္လိုက္တဲ့သူေတြအျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရေတြ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရက နအဖနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံေရးမူ ၀ါဒရွိေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္(NLD) က မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ မမွ် တတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရးအံတုမႈကို လုပ္ရဲတဲ့သတၱိ စာရိတၱဗလကို ခ်ီးက်ဴးအားေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “စစ္အုပ္စုကေတာ့ အေရးပါသူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ တဖက္သတ္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေရြး ခ်ယ္သြားခဲ့ပါၿပီ”။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ “ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမႈရမွာ မဟုတ္ ဘူးလုိ႔” အဆုံးသတ္ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ “စစ္အုပ္စုဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္ခင္ က်န္ေနေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ပါလို႔” လည္း တုိက္တြန္းခဲ့ေသးတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အတိုက္အခံဆိုသူအခ်ဳိ႕ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အတြင္းစိတ္သ႑န္အရ အမွားနဲ႔အမွန္ကို စဥ္းစားႏိုင္ေသာ္လည္းပဲဲ နအဖခင္းေပးတဲ့ လမ္းအတိုင္း မွားမွန္းသိလ်က္နဲ႔ အမွန္တရားကို ေက်ာခိုင္းၿပီးသြား ေနပါၿပီ။ ယုတ္မာတဲ့ စိတ္ထားရွိၿပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုထံမွာ သူတို႔ရဲ႕၀ိညာဥ္ေတြကို ေပးအပ္အညံ့ခံၿပီး စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းတဲ့ လမ္းကို ေရြးလိုက္္ၾကပါၿပီ။ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက အ သိအမွတ္မျပဳင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကိုပါ၀င္ဖို ့ေနာက္ထပ္အတိုက္အခံလို႔ဆိုအပ္တဲ့ ပါတီမ်ားလည္း မွတ္ပံုတင္ ေနၾကပါေသးတယ္။ ျမန္မာျပည္က စိတ္ထားယုတ္ၿပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စု သက္ဆိုး ရွည္ဖို႔အတြက္ အဲဒီမွတ္ပံုတင္တဲ့ ပါတီေတြက အစာေကြၽးေနၾကျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

မဟတၱမဂႏၵီ (Mahatma Gandhi) ေျပာတာမွန္တယ္ “လူတေယာက္ရဲ႕လြတ္လပ္မႈဟာ အဲဒီလူရဲ႕ အားနည္း ခ်က္ (သို႔) သူရဲေဘာနည္းမႈေၾကာင့္ပဲ ဆံုး႐ံႈးရတယ္” က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ မေအာင္ျမင္ရတဲ့ အ ေၾကာင္းရင္းဟာ နအဖရဲ႕ ေသနတ္ေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ အတိုက္အခံံ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ သူရဲေဘာ ေၾကာင္မႈနဲ႔ စိတ္ဓာတ္ေရးရာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုအတိုက္အခံမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ပဲ တန္ဖိုးႀကီးစြာနဲ႔ ရခဲတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုလက္ ေအာက္မွာ ဆံုး႐ံႈးသြားခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး အမ်ဳိးသားဂုဏ္သိကၡာလည္း ကမၻာ့အလည္မွာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရ တယ္။

က်ေနာ္တို႔ အဲဒီလိုဆံုးရွံးမႈသမိုင္းမ်ိဳး ထပ္အျဖစ္မခံနိုင္ေတာ့ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ဟာ ထိုအေျခ အေနမ်ိဳးကို စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး ျဖတ္သန္းလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေနေတြ၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဘာသာ က်ေနာ္တို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရမယ္လို႔ သူမက တသမတ္တည္း သတိေပးေနပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ျမန္မာ ျပည္မွာ သူရဲေဘာေၾကာင္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အားနည္းတဲ့သူေတြကိုပဲ အာဏာရွင္က ဆက္ၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္သြား မယ့္သေဘာရွိေနပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ အက်င့္သိကၡာစိန္ေခၚမႈႀကီးတရပ္ကေတာ့ ဆိုက္ေရာက္လာပါၿပီ။ ဒီအခ်ိန္ ဟာ က်ေနာ္တို႔ အထူးသတိျပဳရမယ့္အခ်ိန္ပါပဲ။ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားေခါင္း ေဆာင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အမွာစကားေတြကို က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ ထည့္သြင္း ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အခ်ိန္ပဲ။

ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ေအာင္ပြဲရမွ ခံစားလို႔ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တရားအတြက္ ႐ုန္းကန္တိုက္ပြဲ၀င္ေနဆဲအခ်ိန္၊ တိုက္ပြဲကာလအတြင္းမွာပဲ ခံစားရရွိနိုင္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ လြတ္လပ္ေနတဲ့ လူတေယာက္အျဖစ္နဲ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးကို တိုက္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားႏွလံုးသားက ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံု ၾကည္ၿပီးမွ တိုက္တဲ့တိုက္ပြဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႀကိဳးစာမႈပဲျဖစ္္ျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လာတဲ့့အခါ မိမိဘ၀ရဲ႕အဓိပၸာယ္၊ အႏွစ္သာ ရဟာ ဘာလဲဆိုတာကို မိမိကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီးတဲ့အခါမွသာ ခင္ဗ်ား “အမွန္တရား” ကို ရွာေတြ႔ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္္။

ေဇာ္ႏုိင္၀င္း (ၾသစေၾတးလ်)
ေမလ (၁၁)၊ ၂၀၁၀

မွတ္ခ်က္ ။ ။ က်ေနာ္ရဲ႕ a moral challenge in time of political crisis ေဆာင္းပါးကို ကိုစိုးလြင္ (ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕) မွ ဘာသာျပန္ဆိုပါတယ္။

A moral challenge in time of political crisis
Zaw Naing Wynn (Australia)

Not many Burmese nowadays can remember and think of Bogyoke Aung San and reflect his philosophy and approach to Burma’s freedom and unity. Especially in time of the current political crisis facing Burma today, many in large number have forgotten who he was and what he stood for.

But why so many of us did not get his political philosophy and his principles? Did we just listen but not heard them? Or we read but not understood them? Or have we just got selective memories of them?

He devoted his lifetime to the struggle for political freedom from the British and also to the unity in Union of Burma. At the same time he also devoted to spiritual improvement and betterment. He often expressed about his journeys in the search of truth and perfection and his conscious striving after sincerity and purity in thoughts, words and actions. The people of Burma had seen and witnessed his spiritual refinement and improvement in the form of his purified intention and pure love of the country.

During the struggle for Burma’s freedom, he often expressed his worries over the spiritual ‘black hole’ among Burmese youth in that time and his fears that ‘unless we brace ourselves to withstand the tide… we will soon be spiritual bankrupts..’

His devotion to spiritual betterment and to the politics and unity in Burma, no doubt, inspired many people including his own daughter Daw Aung Sann Kyi (DASSK).

At all times in the struggle for freedom from the military dictatorship, she has talked about the need to show courage with pure intention. She often referred to freedom and democracy movement in Burma as a ‘revolution of the spirit’. She has consistently spoken that ‘a true revolution has to be that of the spirit’. To liberate ourselves from the tyrants is emotional liberation is the first order. ‘Fear is a habit’, but we can nurture courage out of fear, because fear has its use.

But have we heard her message? Have we understood them? Have we seen them being taken up by our oppositions and put into actions?

Sadly, the answer is “NO”.

Recent developments and responses to the military regime’s repressive 2008 constitution and more recently to their repugnant party registration and election laws have proved that we have not heard and understood these messages, let alone embracing and putting them into actions.

We have seen some opposition politicians registered their political parties. They have submitted to the unfair and unjust election laws and process, which are disgusting to our human conscience and spirit. We have seen them surrendered their souls to the most brutal regime the world ever have.

Even foreigners and their governments, particularly the United States government, looking to engage the regime, have applauded the moral courage of DASSK and the National League for Democracy (NLD) and their political defiance to the unjust laws and unfair process. They have also declared that “the regime has chosen to move ahead unilaterally” and concluded that “these elections will lack international legitimacy”. They also urged “the regime to take immediate steps to open the process in the time remaining before elections”.

But our own oppositions have turned their backs to their inner sense of what is right or wrong in the regime's conducts. And they have chosen to cooperate with the dictators by surrendering their souls to the evils and terrors of the regime. They have registered and many more are registering to take part in the elections that lack both domestic and international legitimacies. They are feeding the evils prolonging their evil terrors in Burma.

Mahatma Gandhi was right. "Man loses his freedom through his own weakness". It is not so much the regime guns that are responsible for the failures of our struggle in Burma, but the weak and coward opposition politicians. Because of people like them we lost our dearly freedom to the military regime in 1962. We also have lost our national dignity in the world since then.

We do not want to repeat that history. DASSK and the NLD have thought through these. Consistently, she has reminded us to reform ourselves because she understands that unless we Burmese can reform ourselves and our spirits, politics in Burma will continue to be the power rule of the mighty over the weak and cowards.

The greatest moral challenge of our generation has arrived. It is time for us to heed and put into actions these messages and those of our founding father Bogyoke Aung san and our and forefathers.

Joy and happiness are not just in victories but also in the fights – the fights and struggles for the ‘Truth’. You are free man when you fight for freedom. When you attempt and fight with conviction and with heart, you will discover your true self of who you really are. When you discover your true self, you will find the ‘Truth’.

Zaw Naing Wynn (Australia)
Posted by Dr Lun swe Blogspot and redistributed by Burma Democratic Concern (BDC)

No comments: